BJERT SPEJDERNE BJERT SPEJDERNE

Generel information

Hvad koster det at gå til spejder?

Inden du melder dit barn ind, kan han/hun deltage gratis i 3 spejdermøder. Ved indmeldelsen udfyldes indmeldingsblanket, som udleveres af enhedslederen
eller findes her på siden  –  Indmeldelsesblanket.

Kontingentet opkræves halvårligt:         kr. 400,- pr halvår   (betaling hhv. 1. april / 1. oktober)

Konto nr. til kontingenter:

Reg. Nr.: 3733

Konto Nr.: 0960005539

Weekendture og sommerlejr betales særskilt.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt, da vi skal have dokumentation over for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Kontakt din enhedsleder for udmeldelsesblanket
eller find den her – Udmeldelsesblanket

 

Unifordovenskygm

Man behøver ikke at have en uniform fra dag 1 som ny spejder. Det rækker at have tørklædet, som kan købes billigt på
www.55nord.dk. Uniformen kan enten købes brugt, eller ønskes til fødselsdag/jul.

Placering af mærker på uniformen

Mærkerne på uniformen placeres som vist på flg. skitse – Placering af mærker