BJERT-STENDERUP SPEJDERNE BJERT-STENDERUP SPEJDERNE

Friluftsgudstjeneste – alle enheder

Traditionen tro deltager alle enheder i Friluftsgudstjenesten ved Sdr. Bjert Kirke. Alle enheder har nogle forskellige opgaver, som de står for:

Bæver & Ulveflokken: – deler sangark ud til at alle, der deltager i gudstjenesten ved indgangen til teltet (mødetid kl. 10.00 v/Sognehuset)

Juniortrop: – 1 fanebærer, og resten hjælper bl.a. med opstilling af bænke i teltet (mødetid kl. 9.30 v/Sognehuset)

Trop/Senior: – pionerer kors + alterbord og dåbsfad (hvis nødvendigt)

Husk at møde op i uniform m/tørklæde, hvis du har det.

Efter Friluftsgudstjenesten kl. 11.30’isch går bævere og opefter op i Spejderhuset, hvor der vil være frokost og derefter oprykningsceremoni.