BJERT-STENDERUP SPEJDERNE BJERT-STENDERUP SPEJDERNE

Generel information

Hvad koster det at gå til spejder?

Inden du melder dit barn ind, kan han/hun deltage gratis i 3 spejdermøder. Ved indmeldelse udfyldes blanketten her på siden  –  Indmeldelsesblanket.

Kontingentet opkræves halvårligt:  kr. 400,- pr halvår (betaling hhv. Januar / September)

Betaling af kontingent:

Opkrævning sker automatisk via medlemsservice (KFUM)
(Betalingskort skal tilknyttes)

Weekendture og sommerlejre betales særskilt via MobilPay.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt, da vi skal have dokumentation over for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Kontakt din enhedsleder for udmeldelses-blanket eller find den her – Udmeldelsesblanket

Uniform

Man behøver ikke at have en uniform fra dag 1 som ny spejder. Det rækker at have tørklædet, som kan købes billigt på www.eventyrsport.dk. Uniformen kan enten købes brugt (privat), eller ønskes til fødselsdag/jul.

Placering af mærker på uniformen

Mærkerne på uniformen placeres som vist på flg. skitse – Placering af mærker