BJERT SPEJDERNE BJERT SPEJDERNE

Generel information

Hvad koster det at gå til spejder?

Inden du melder dit barn ind, kan han/hun deltage gratis i 3 spejdermøder. Ved indmeldelse udfyldes blanketten her på siden  –  Indmeldelsesblanket.

Kontingentet opkræves halvårligt:  kr. 400,- pr halvår (betaling hhv. 1. april / 1. oktober)

Konto nr. til betaling af kontingent:

SparNord – Reg. Nr.: 9277  Konto Nr.: 4584023150

Weekendture og sommerlejre betales særskilt via MobilPay.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt, da vi skal have dokumentation over for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Kontakt din enhedsleder for udmeldelses-blanket eller find den her – Udmeldelsesblanket

Uniform

Man behøver ikke at have en uniform fra dag 1 som ny spejder. Det rækker at have tørklædet, som kan købes billigt på www.55nord.dk. Uniformen kan enten købes brugt, eller ønskes til fødselsdag/jul.

Placering af mærker på uniformen

Mærkerne på uniformen placeres som vist på flg. skitse – Placering af mærker