BJERT-STENDERUP SPEJDERNE BJERT-STENDERUP SPEJDERNE

Om gruppen

75 års JubilæumDen første begyndelse i Sdr. Bjert

Ole Ebbesen (Pastor Ebbesens søn), Hans Ebbesen og Jens Erik Nielsen (begge fra præstegården), samt Jens Nielsen (fra stationen) og Einar Dall (manufakturhandler) meldte sig ind i Koldinghus Trop i starten af 1933. Ole var patruljefører for 1. patrulje, som hed “Hannibal”, og det første patruljelokale var i præstegården og sidenhen hos manufakturhandler Jens Dall. Én gang om måneden var de til tropmøde i Kolding. I august kom Johannes Juhl (Binderupgård) med i patruljen, og lidt senere kom Ejvind og Robert Falk med, og så var de 8 mand i patruljen. Hvis de nu kunne få nogle flere med, så kunne de oprette deres egen trop her i Sdr. Bjert, og de skulle ikke ind til Kolding hver måned til tropmøde.

Den 9. november 1933 indkaldte man derfor til forældremøde i Missionshuset “Hermon”. 2 af førerne fra Kolding fortalte lidt om KFUM-spejderne, og opfordrede til at oprette en trop i Sdr. Bjert. Der var så stor interesse for sagen, at der allerede samme aften blev valgt 3 medlemmer til troprådet, nemlig Fru Pastor Ebbesen, lære Kr. Lauritsen og manufakturhandler Jens Dall. Da KFUM skulle stille med en re-præsentant, valgte de Mads Chr. Madsen, der havde været spejder før. Viggo Faurby Hansen fra Kolding blev deres første tropfører.

75 års jubilæum 2008